Ostatní barvy a laky na dřevo

Klikněte zde pro úpravu textu.

Polyesterové nátěrové hmoty

Klikněte zde pro úpravu textu.

UV tvrditelné nátěrové hmoty


UV tvrditelné nátěrové hmoty okamžitě vytvrzují, vytváří neobyčejně trvanlivý povrch a výrobky se mohou ihned stohovat. S UV tvrditelnými nátěrovými hmotami se lépe manipuluje než s běžnými systémy povrchových úprav, pokud se s nimi manipuluje správně.

V současné době se UV výrobky používají k úpravě povrchu při výrobě nábytku, podlah a bytových doplňků na výrobních linkách z následujících důvodů: rychlé zpracování, malé požadavky na prostor, nízké provozní náklady, výrazné snížení emisí rozpouštědel, vysoce kvalitní povrchy.

UV výrobky obsahuje pojivo, do kterého se přidává fotoiniciátor. Když je povrch vystaven ultrafialovému záření, absorbuje tento iniciátor energii, což vyvolá okamžitou polymerizaci (vytvrzení nánosu). Díky tomuto procesu získáte trvanlivý povrch, který je vysoce odolný proti chemikáliím. Truhlářské výrobky upravené UV produkty lze stohovat bezprostředně po vytvrzení, aniž by se slepily. Ve svém základním složení neobsahují žádné z UV výrobků rozpouštědla.

Nové aplikační technologie, společně s dalším vývojem materiálů Becker Acroma, umožňují používat UV výrobky ve větším rozsahu než dříve. Zejména se jedná o UV prostředky určené ke stříkání a pigmentové UV nátěrové hmoty.